Dobry start 300+

Przyznawanie świdczenia Dobry start reguluje Rozporządzenie Rzdy Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowch warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 106).

Składanie wniosków na okres zasilkowy 2018/2019 od 1 lipca 2018 roku elektronicznie, natomiast od 1 sierpnia 2018 roku e formie papierowej.