Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie informuje, że w dniu 15.01.2020 roku podpisał umowę z Bankiem Żywności we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

1.402,00 zł dla osoby samotnej

1.056,00 dla osoby w rodzinie

Od stycznia 2020 rozpoczynamy wydawanie żywności w ramach POPŻ.

Osoby zainteresowanie otrzymaniem żywności prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Udaninie, celem kwalifikacji ( pobieranie druków umożliwiających przyznanie w/w pomocy).