Operacyjna Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy WRZEŚNIA 2016 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Od 16.09.2016 do 14.06.2017, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie osoby i rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron ,ryż biały, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, cukier biały, olej rzepakowy, fasola biała, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa.

Prócz wsparcia żywnościowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie realizować będzie cykliczne działania: spotkania i prelekcje z psychologiem oraz terapeutą. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie),na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem żywności prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Udaninie celem kwalifikacji ( pobranie druków umożliwiających przyznanie w/w pomocy.

Żywność będzie wydawana codziennie od godziny 10.00 - 12.00